Przejdź do treści

Zdrowe i zrównoważone życie

Celem zdrowego i zrównoważonego życia jest redukcja zużycia ograniczonych surowców naszej planety i tym samym poprawienie dobrostanu i jakości życia ludzi.

Słuchamy uważnie naszych klientów i poznajemy ich potrzeby, ale też dowiadujemy się o przeszkodach jakie napotykają w swoich próbach prowadzenia zdrowego i zrównoważonego życia. Mamy nadzieję sprawić, że będą podejmowali życiowe decyzje uwzględniając ograniczenia zasobów naturalnych naszej planety.

Nasze zobowiązanie:

Weźmiemy odpowiedzialność za cały nasz łańcuch wartości, aby zapewnić pozytywny wpływ na ludzi i planetę.

Będziemy unowocześniać i rozwijać nasze usługi i produkty, tak, by były dostępne i by ludzie mogli sobie na nie pozwolić. Tym samym będziemy ich inspirować do podejmowania w życiu zrównoważonych, odpowiedzialnych wyborów.

Chcemy by marka Ikano była rozpoznawalna i doceniana za transparentność i oferowanie prostych rozwiązań, które umożliwiają zrównoważoną konsumpcję.

Będziemy systematycznie pracować ze zdrowiem i dobrostanem naszych współpracowników zarówno tym fizycznym jak i psychicznym, zapewniając, że Ikano jest wspaniałym, troskliwym i bezpiecznym miejscem pracy.

Jak to zrobimy?

My, Ikano Industry, oferujemy naszym klientom produkty wysokiej jakości, aby lepiej sypiali. Naszym partnerom natomiast, zapewniamy ekspercką wiedzę branżową.

Jak będziemy się rozwijać?

  • Do 2025 roku zaprojektujemy i będziemy oferować naszym klientom produkty spełniające nasze ambicje w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zrobimy je tak, by były dostępne dla klientów.
  • Poprawimy stanowiska pracy naszych współpracowników, by spełniały ergonomiczne standardy w 100%. Chcemy zapewnić naszym współpracownikom zdrowe i bezpieczne miejsca pracy przez całe życie zawodowe.

My, Ikano Industry, oferujemy naszym klientom produkty wysokiej jakości, aby lepiej sypiali. Naszym partnerom natomiast, zapewniamy ekspercką wiedzę branżową.

Jak będziemy się rozwijać?

  • Do 2025 roku zaprojektujemy i będziemy oferować naszym klientom produkty spełniające nasze ambicje w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zrobimy je tak, by były dostępne dla klientów.
  • Poprawimy stanowiska pracy naszych współpracowników, by spełniały ergonomiczne standardy w 100%. Chcemy zapewnić naszym współpracownikom zdrowe i bezpieczne miejsca pracy przez całe życie zawodowe.

Przeczytaj o naszych pozostałych celach zrównoważonego rozwoju