Przejdź do treści

Gospodarka o obiegu zamkniętym i pozytywny wpływ na klimat

Jesteśmy zaangażowani w realizację celów zawartych w Porozumieniu Paryskim, chcemy przeciwdziałać zmianom klimatu i ich skutkom. Naszym celem jest stać się firmą cyrkularną o pozytywnym wpływie na klimat dzięki regenerowaniu zasobów, chronieniu ekosystemu i wspieraniu bioróżnorodności.

Wdrożymy przejrzysty system monitorowania naszego śladu węglowego, który zapewni i potwierdzi skuteczność naszych wysiłków.

Nasze zobowiązanie:

Znacząco obniżymy nasze emisje CO2 aby osiągnąć poziom wyznaczony na rok 2030 przez Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Przyspieszymy i zwiększymy inwestycje w energię odnawialną i inne rozwiązania w zakresie klimatu.

Będziemy unowocześniać i promować bardziej cyrkularne rozwiązania, usługi i produkty oraz oferować naszym klientom tylko odnawialne i nadające się do ponownego przetworzenia materiały.

Będziemy przewodzić oraz inicjować działania, połączymy siły z innymi organizacjami, by wspólnie wspierać realizację celów zrównoważonego rozwoju.

Pracujemy, aby zredukować wpływ na środowisko generowany przez działalność zarówno naszą jak i całego łańcucha dostaw. Jednocześnie poszukujemy rozwiązań z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym i pozytywnego wpływu na klimat.

Jak to zrobimy?

Pracujemy, aby zredukować wpływ na środowisko generowany przez działalność zarówno naszą jak i łańcucha dostaw. Jednocześnie poszukujemy rozwiązań z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym i pozytywnego wpływu na klimat.

Jak będziemy się rozwijać?

  • Będziemy recyklingować taką samą liczbę materaców jak produkujemy.
  • Będziemy używać elektryczności w 100% odnawialnej.
  • Zmniejszymy emisję gazów cieplarnianych o 50% w porównaniu do 2020.
  • Zmniejszymy nasz odpad o 15% w porównaniu do roku 2020.
  • 20% naszej pianki poliuretanowej będzie odnawialna lub będzie pochodziła z recyklingu.

Pracujemy, aby zredukować wpływ na środowisko generowany przez działalność zarówno naszą jak i łańcucha dostaw. Jednocześnie poszukujemy rozwiązań z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym i pozytywnego wpływu na klimat.

Jak będziemy się rozwijać?

  • Będziemy recyklingować taką samą liczbę materaców jak produkujemy.
  • Będziemy używać elektryczności w 100% odnawialnej.
  • Zmniejszymy emisję gazów cieplarnianych o 50% w porównaniu do 2020.
  • Zmniejszymy nasz odpad o 15% w porównaniu do roku 2020.
  • 20% naszej pianki poliuretanowej będzie odnawialna lub będzie pochodziła z recyklingu.

Przeczytaj o naszych pozostałych celach zrównoważonego rozwoju