Przejdź do treści

Uczciwość i poczucie przynależności

Jesteśmy zaangażowani w zapewnienie uczciwego i równego traktowania każdego człowieka w całym łańcuchu wartości Ikano. Skupiamy się na różnorodności i tak budujemy miejsca pracy, by ludzie czuli się członkami zespołu i rozumieli sens, tego co robią. To sprawia, że nasi współpracownicy mogą się rozwijać i polepszać swoje życie.

Nasze zobowiązanie:

Będziemy odzwierciedlać różnorodność społeczeństw, w których tworzymy nasz biznes na wszystkich poziomach organizacji.

Będziemy usuwać bariery i uprzedzenia przeciw różnorodności tożsamości, doświadczenia i poglądów.

Stworzymy bezpieczną i opartą na współpracy atmosferę, żeby wszyscy współpracownicy, klienci i partnerzy czuli się szanowani oraz traktowani uczciwie i równo.

Będziemy dostarczać rzeczywiście dostępne produkty i usługi, które przyczynią się do zmniejszenia nierówności w społeczeństwie.

Jak to zrobimy?

Jesteśmy firmą uczciwą, budującą poczucie przynależności. Zapewniając rozwój, bezpieczeństwo i równe traktowanie dla wszystkich współpracowników, dbamy o pozytywny wpływ na społeczeństwo wokół nas.

Jak będziemy się rozwijać?

  • Stworzymy regularne fora dla wszystkich współpracowników, aby rozmawiać z reprezentantami załogi o świadomości zrównoważonego rozwoju.
  • Osiągniemy więcej niż 80% pozytywnych odpowiedzi w ankietach badających satysfakcję i zaangażowanie współpracowników.
  • Będziemy mieć rotację talentów na poziomie mniejszym niż 5%
  • W obsadzie stanowisk kierowniczych i przy doborze sukcesorów zadbamy o równowagę w zakresie płci.

Jesteśmy firmą uczciwą, budującą poczucie przynależności. Zapewniając rozwój, bezpieczeństwo i równe traktowanie dla wszystkich współpracowników, dbamy o pozytywny wpływ na społeczeństwo wokół nas.

Jak będziemy się rozwijać?

  • Stworzymy regularne fora dla wszystkich współpracowników, aby rozmawiać z reprezentantami załogi o świadomości zrównoważonego rozwoju.
  • Osiągniemy więcej niż 80% pozytywnych odpowiedzi w ankietach badających satysfakcję i zaangażowanie współpracowników.
  • Będziemy mieć rotację talentów na poziomie mniejszym niż 5%
  • W obsadzie stanowisk kierowniczych i przy doborze sukcesorów zadbamy o równowagę w zakresie płci.

Przeczytaj o naszych pozostałych celach zrównoważonego rozwoju