Przejdź do treści

Klauzula informacyjna

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania na wypadek wystąpienia poważnej awarii na terenie zakładu Ikano Industry Spółka z o.o. w Rogoźnie

Zobacz w pliku PDF

Urządzenia w procesach

Spółka, na podstawie Zezwolenia, wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, stosuje w procesach technologicznych urządzenia wytwarzające promieniowanie rentgenowskie. Działalność ta nie stanowi najmniejszego zagrożenia dla zdrowia ludności i środowiska.

Kontrahenci

Niniejsza informacja mówi o tym w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane, podane w celu realizacji umowy między nami. Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych i zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani dostarczyć Ci informacji, o tym, dlaczego i w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane oraz o prawach jakie Ci w związku z tym przysługują.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy Ikano Industry Sp. z o.o. Nasz adres to ul. Magazynowa, 64-610 Rogoźno.

Możesz skontaktować się z nami pocztą pod powyższym adresem lub korzystając z niżej podanych danych Inspektora Ochrony Danych.

Inspektor ochrony danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych – Aneta Szychta. W kwestiach związanych z ochroną Twoich danych, możesz się z nim kontaktować:

  • pod adresem e-mail: iod@ikanoindustry.pl
  • pod numerem telefonu 503 059 222
  • wypełniając formularz Wiadomość do IOD:

Po co i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby móc zawrzeć i prawidłowo realizować umowę między Tobą, a nami (art. 6 ust. 1 litera b RODO).

Informacje te są wykorzystywane również dla naszego prawnie uzasadnionego interesu (artykuł 6 ustęp 1 litera f ROO), polegającego na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami.

Po zważeniu Twoich interesów, praw i wolności oraz naszego interesu oceniliśmy, że przetwarzanie Twoich danych dla naszego prawnie uzasadnionego interesu, nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność ani nie będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane związane z zawarciem i realizacją przechowujemy przez okres 5 lat liczony od chwili zakończenia obowiązywania umowy.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane możemy udostępniać:

  • naszym pracownikom, którzy ściśle współpracują z Państwa firmą
  • uprawnionym organom państwowym, które zwrócą się do nas o udostępnienie Twoich danych

Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich?

Państwo trzecie, to państwo w którym RODO nie jest obowiązującym prawem. Nie przekazujemy Twoich danych do takich państw.

Jakie prawa Ci przysługują?